Harde kritiek op wethouder sociaal domein

SCHAGEN - Volgens de rekenkamer is er onvoldoende toezicht en handhaving in het sociaal domein van de gemeente Schagen. Dit leidde dinsdagavond tot vrijwel unanieme harde kritiek van de raad op de CDA wethouder Sigge van der Veek. 

CDA raadslid Boudien Glashouwer vroeg zich af wat de wethouder had ondernomen naar aanleiding van de conclusies uit het rapport van de rekenkamer. De inhoud van dit rapport is al vanaf september 2019 bekend bij de wethouder.

Het antwoord van de wethouder stelde het merendeel van de raad niet tevreden. Onduidelijk was wat het plan van aanpak was en wat er al gedaan was sinds september 2019.

De kritiek zwelde aan na een indringend betoog van Andr√© Groot van de Seniorenpartij. Volgens Groot heeft de wethouder zijn zaken niet op orde. De kritiek werd door het merendeel van de raad gedeeld. 

Zichtbaar aangeslagen werd door de wethouder alsnog toegezegd dat er op korte termijn een plan van aanpak komt. 

(Foto en video: Joop Luten)

Sigge van der Veek Sigge van der Veek